Ben kimim?

2011 yılında yerli bir gayrimenkul inşaat şirketinin AVM ve Kent Etabı inşaatı projesi ile profesyonel iş hayatına adım attım. O tarihten bu yana, sırasıyla iş güvenliği teknikeri, C1-C2-C3 alanları iş güvenliği şefi ve genel iş güvenliği şefi pozisyonlarında çalıştım. Ardından çevre, iş sağlığı ve güvenliği koordinatörlüğü görevlerine odaklandım. İş güvenliği uzmanlığı sertifikasını alabilmek için uygun tehlike sınıfına ait bir işyerinde çalıştım ve yerli ve yabancı sermayeli birçok şirkette iş güvenliği uzmanı olarak görev aldım.

İş teftiş kurulu denetimleri, müşteri denetimleri, sigorta şirketleri denetimleri ve işyeri çalışma ruhsatıyla ilgili kamu kurumları tarafından yapılan denetimlerde iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini başarıyla yönettim. Ayrıca, işyerlerinin Türkiye Cumhuriyeti yasal mevzuatına uygun iş düzeni kurulmasını, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarının organize edilmesini, Risk Değerlendirmesi çalışmalarının organize edilmesini, ilgili prosedürlerin hazırlanmasını ve makine emniyetlerinin sağlanmasını üstlendim.

İş güvenliği talimatlarının hazırlanması, iş güvenliği eğitim dokümantasyonunun oluşturulması, iş prosesine uygun iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi, Kişisel Koruyucu Donanım/Ekipman risk haritasının çıkarılması ve seçilmesi, periyodik kontrole tabi tutulması gereken iş ekipmanlarının organizasyonunun yapılması ve takibinin sağlanması, saha denetimlerinin gerçekleştirilmesi ve sürekli yaşayan bir iş güvenliği bakış açısının oluşturulması gibi konular da sorumluluklarım arasındaydı. Ayrıca, kısa bir süreliğine OSGB mesul müdürlüğü görevini icra ettim ve ardından tekrar büyük kuruluşların EHS departmanlarında çalışmaya devam ettim.

Patlayıcı muhtemel alanlarda kullanılan ekipmanların değerlendirilmesi, patlamadan korunma dokümanlarının TS EN 60079-10-1 ve TS EN 60079-02 standartlarına uygun hazırlanması, ATEX direktiflerine uygun değerlendirilmesi ve ilgili alanlarda kullanılan ekipmanların değerlendirilmesi konularında da çalışmalar yürüttüm.

Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği konusundaki çabaların artması ve farkındalığın artış göstermesi sevindirici bir gelişme. İşyerlerinde güvenliği sağlamak, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda çalışanların hayatını korumak ve işyerlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için de son derece önemlidir.

Özellikle inşaat, üretim, lojistik ve enerji sektörlerinde iş güvenliği konusuna daha fazla önem verilmesi gerekiyor. İş güvenliği konusunda eksiklikler yaşandığında, hem çalışanların hem de işyerlerinin büyük zararlar görmesi kaçınılmazdır.

İş güvenliği konusundaki çabaların sadece yasal bir zorunluluk olmadığını, aynı zamanda bir yatırım olduğunu unutmamak önemlidir. İş güvenliği sağlanarak işyerlerinde iş kazalarının azaltılması, çalışanların moral ve motivasyonunun artırılması, üretkenliğin artması ve işyerlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi birçok fayda elde edilebilir.

Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği konusundaki çabaların artarak devam etmesi, çalışanların ve işyerlerinin hayatını korumak ve daha güvenli bir iş ortamı oluşturmak için önemli bir adımdır. İşyerlerindeki güvenliği sağlamak için yasal düzenlemelere ek olarak, işyerlerinin proaktif bir yaklaşım sergilemesi ve çalışanların da iş güvenliği konusunda bilinçli olması gerekmektedir. Kendimi bu misyon ve vizyona adamış bir çevre, iş sağlığı ve güvenliği gönüllüsü olarak, bu alanda sürekli katkı sağlama konusundaki kararlılığımı sürdürüyorum.